Asiantuntijapalvelut

Arviointipalvelut

 • Kirjallinen arvio
  Arviokirja on tarpeellinen ositus- ja panttaustilanteissa sekä perinnönilmoitus ja perinnönjakotilanteissa. Myös yritysjärjestelyihin liittyy usein tilojen arvon määritteleminen.
 • Arviolausunto
  Arvon määrittäminen esimerkiksi kodinpäivittämissuunnitelman tekemiseksi.

Sopimusten laatiminen:

 • Kauppakirjat
  Osakkeiden ja kiinteän omaisuuden kauppojen tekemiseksi
 • Vuokrasopimukset
  Osakkeiden tai kiinteän omaisuuden vuokraamiseksi
 • Hallinnanjakosopimukset
  Kiinteistön osien vastuitten, velvoitteiden ja oikeuksien sopimiseksi

Tarjousten laatiminen ja neuvottelut

 • Kirjaamme halutun mukaiset tarjoukset
 • Hoidamme tarjousneuvottelut puolestasi